среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie plotki plastikowe na plot i furtkę sztachetowa nie zada zezwolenia na to ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc wyjątkowych przypadków.

Budowa sztachety plastykowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na to ani zgłaszania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne przypadki.

Plot plastykowe na plot i bramkę ze sztachet nie przekraczające wysokości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma sąsiednimi działkami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Dotyczy to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń obok prywatnych a także wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia sztachety z plastiku na ogrodzenie i furtkę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu winno określać rodzaj ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego instalacji i planowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się doczepić deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych i o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do stawiania sztachety plastikowe na plot i bramę ze sztachet wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Protest może być w sytuacji, kiedy projektowane ploty Winylowe na plot i bramkę ze sztachetek jest niekompatybilne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W sytuacji jak planowane ogrodzenia PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak przystąpienia do prac przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий